top of page

Udomawianie

2021, DOMIE, Poznan

Udomawianie to efekt trzymiesięcznego procesu twórczego Christiny Everts i Joanny Pietrowicz w przestrzeni DOMIE. Polegał on na przekształcaniu miejsca popadającego w ruinę w specyficzną przestrzeń domową, która pozbawiona utylitarnych funkcji przejmuje rolę przedłużenia wyobraźni. Christina Everts skupia się na wykreowaniu bezpiecznego świata, pełnego zakamarków i siedzisk, w których można się schować, zatopić i odkrywać kolejne ukryte poziomy. Z kolei dla Joanny Pietrowicz ważne było nawiązanie relacji z DOMIE jako miejscem, które wywołuje w niej opiekuńczość i potrzebę bliskości. Poprzez zespolenie swoich obrazów z odrapanymi ścianami DOMIE, artystka wchodzi w intymny dialog z przestrzenią, wydobywając na wierzch jej status jako dzieła sztuki samego w sobie.

Obecność obu artystek podczas kilkudniowego otwarcia skutkowała wytworzeniem w DOMIE domowej atmosfery. Odwiedzający zagłębiając się w przestrzeń wystawy naturalnie czuli się zaproszeni do przebywania dłużej, rozmawiania, siedzenia na kanapie, jedzenia obiadu czy nawet tortu urodzinowego.

Text: Joanna Pietrowicz 

bottom of page